Sermons

Pentecost

June 4, 2017
04 Jun 2017

Acts 2: 1-21

Dr. Stephen Webb

Bringing Glory to God

May 28, 2017
28 May 2017

John 17: 1-11

Dr. Karl Kling 

Sharing God’s Hope

May 21, 2017
21 May 2017

Acts 17: 15-34

Pastor Karl Kling

God’s Hospitality

May 14, 2017
14 May 2017

1 Corinthians 13: 4-8;  Acts 16: 11-15

Pastor Karl Kling

Abundant Life

May 7, 2017
07 May 2017

Pastor Karl Kling

Acts 2: 42-47; John 10: 1-10

Open Eyes and Hearts

April 30, 2017
30 Apr 2017

Luke 24: 13-35

Pastor Karl Kling

I Send You

April 23, 2017
23 Apr 2017

1 Peter 1:3-9;  John 20:19-31 

Pastor Karl Kling

Go and Tell

April 16, 2017
16 Apr 2017

Colossians 3: 1-4; John 20: 1-18

Pastor Karl Kling

Honor for the King

April 9, 2017
09 Apr 2017

Psalm 118:21-26; Matthew 21:1-11

Dr. Karl Kling

Life in the Spirit

April 2, 2017
02 Apr 2017

Psalm 30:1-5; Romans 8:6-11

Dr. Karl Kling